Robotnícka 5
Bratislava

+421 908 645 998 Dano (rezervácie, prenájom, kaviareň)
+421 948 343 620 Mirka (vzdelávacie aktivity)
info@educafe.sk